kod binarny tłumacz

Konwertuj kod binarny (0 i 1) na tekst, wykonując jedno kliknięcie za pomocą tego tłumacza binarnego.

Wyjście tekstowe ...

Użyj tego tłumacza binarnego, aby przekonwertować kod binarny (0 i 1) na postać tekstową. Za pomocą metod ASCII i Unicode możesz konwertować binarny na tekst.

Co to jest tłumacz kodu binarnego?

Komputery rozumieją tylko język binarny 0 i 1, który nazywa się formą binarną. W systemie binarnym nie ma liczb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. kod binarny tłumacz umożliwia łatwe tłumaczenie liczb binarnych na znaki angielskie.

Przykład tłumacz kodu binarnego:

Konwersja „01000001 01101100 01110111 01100001 01111001 01110011 00100000 01000110 01101111 01100011 01110101 01110011” binarny na tekst.

Tłumaczenie: Zawsze skup się

Jak przekonwertować kod binarny na tekst

Przetłumacz binarny kod ASCII na tekst:

  • Pobierz bajt binarny.
  • Konwersja dziesiętna na binarną.
  • Pobierz kod ASCII z tabeli ASCII.
  • Kontynuuj z następnym bajtem.

Jak przekonwertować 01000001 binarny na tekst?

Skorzystaj z tabeli ASCII:

01000001 równa się 2^6+2^0 = 64+1 = 65 równa się znakowi „A”.

ak przekonwertować 00110000 tekst binarny?

Skorzystaj z tabeli ASCII:

00110000 równa się 2^5+2^4 = 32+16 = 48 równa się znakowi „0”.

Binarna tabela translacji:

Binary Base-8 Base-10 Base-16
00000000 0 0 0
00000010 2 2 2
00000011 3 3 3
00000100 4 4 4
00000101 5 5 5
00000110 6 6 6
00000111 7 7 7
00001000 8 8 8
01000001 101 65 41
01000001 101 65 41
01000010 102 66 42
01000011 103 67 43
01000100 104 68 44
01000101 105 69 45
01000110 106 70 46
01000111 107 71 47
01001000 110 72 48
01001001 111 73 49

Jak korzystać z tłumacz kodu binarnego?

Tworzymy przyjazny dla użytkownika interfejs dla tego konwertera plików binarnych na tekst. Jest to więc bardzo łatwe i proste w użyciu. Nie potrzebujesz żadnego procesu rejestracji, aby uzyskać dostęp do tego kod binarny na tekst. Wystarczy wykonać te proste kroki, aby użyć tego konwertera binarnego na ascii.

  • Wyszukaj „romannumeralsconverter.net” w swojej przeglądarce.
  • Wybierz „translator binarny” z menu głównego.
  • Wklej lub zapisz plik binarny w górnym polu.
  • Kliknij przycisk konwersji.
  • Umieść swój tekst w dolnym polu.

Ten język binarny tłumacz jest kompatybilny ze wszystkimi przeglądarkami i urządzeniami, w tym MacOS, Android, iPhone.

Tabela konwersji tekstu binarnego na ASCII:

Hexadecimal Binary ASCII Character
00 00000000 NUL
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 ETX
04 00000100 EOT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0A 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
0D 00001101 CR
0E 00001110 SO
0F 00001111 SI
10 00010000 DLE
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 ETB
18 00011000 CAN
19 00011001 EM
1A 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 US
20 00100000 Space
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111 '
28 00101000 (
29 00101001 )
2A 00101010 *
2B 00101011 +
2C 00101100 ,
2D 00101101 -
2E 00101110 .
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3A 00111010 :
3B 00111011 ;
3C 00111100 <
3D 00111101 =
3E 00111110 >
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 A
42 01000010 B
43 01000011 C
44 01000100 D
45 01000101 E
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001 I
4A 01001010 J
4B 01001011 K
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 O
50 01010000 P
51 01010001 Q
52 01010010 R
53 01010011 S
54 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 V
57 01010111 W
58 01011000 X
59 01011001 Y
5A 01011010 Z
5B 01011011 [
5C 01011100 \
5D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 `
61 01100001 a
62 01100010 b
63 01100011 c
64 01100100 d
65 01100101 e
66 01100110 f
67 01100111 g
68 01101000 h
69 01101001 i
6A 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 l
6D 01101101 m
6E 01101110 n
6F 01101111 o
70 01110000 p
71 01110001 q
72 01110010 r
73 01110011 s
74 01110100 t
75 01110101 u
76 01110110 v
77 01110111 w
78 01111000 x
79 01111001 y
7A 01111010 z
7B 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 DEL