Kalkulator liczby rzymskie

Konwertuj cyfry rzymskie na liczby lub liczby na cyfry rzymskie.

Result

2018 = MMXVIII

Wartości miejsc rzymskie i arabskie

Cyfra rzymska = Numer arabski
2000=MM
10=X
8=VIII
Total=MMXVIII

Inne odpowiednie narzędzia

Przelicznik liczb rzymskich może być używany w dowolnym momencie do konwersji liczb na cyfry rzymskie. Nawet teraz możesz konwertować cyfry rzymskie na liczby za pomocą tego konwertera cyfr rzymskich.

Jak konwertować liczby na cyfry rzymskie?


Teraz możesz łatwo konwertować liczby na cyfry rzymskie, korzystając z naszego internetowego generatora cyfr rzymskich. Możesz użyć tego kalkulator liczby rzymskie w dowolnym momencie, aby przekonwertować liczby na cyfry rzymskie. Wystarczy wykonać te proste kroki, aby przetłumaczyć cyfry rzymskie.

 • Wprowadź numer w polu wprowadzania.
 • Kliknij przycisk konwersji.
 • Otrzymasz swoje wyniki.


Przykład:


Na przykład, jeśli wpiszesz liczbę „2465”, otrzymasz wynik w postaci cyfry rzymskiej „MMCDLXV” za pomocą tego konwertera rzymskie na arabskie.

Z drugiej strony, jeśli chcesz przekonwertować cyfry rzymskie na liczby, kliknij „Cyfry rzymskie na liczby”

 • Wprowadź cyfrę rzymską w polu wprowadzania.
 • Kliknij przycisk konwersji.
 • Otrzymasz wyniki w postaci numerycznej.

Jeśli uważasz, że potrzebujesz specjalnego urządzenia, aby użyć tego konwertera cyfr liczby arabskie na rzymskie to absolutnie nie. Ponieważ ten kalkulator z liczbami rzymskimi jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami.

Typowe zastosowania cyfr rzymskich:

Istnieje kilka typowych zastosowań cyfr rzymskich w naszym codziennym życiu, takich jak użycie w tarczach zegarów, numeracja rozdziałów i prawa autorskie w książkach, receptach aptecznych i listach numerowanych.

Czasami cyfry rzymskie są używane w datach, takich jak daty filmów i programów telewizyjnych. Przetłumacz także daty rzymskie za pomocą konwertera dat rzymskich. Niektóre wydarzenia sportowe, takie jak igrzyska olimpijskie, Super Bowl i zawody zapaśnicze, również używają cyfr rzymskich.

Tabela konwersji cyfr rzymskich:

Numer Cyfra rzymska Obliczenie
0 Nie określono  
1 I 1
2 II 1+1
3 III 1+1+1
4 IV 5-1
5 V 5
6 VI 5+1
7 VII 5+1+1
8 VIII 5+1+1+1
9 IX 10-1
10 X 10
11 XI 10+1
12 XII 10+1+1
13 XIII 10+1+1+1
14 XIV 10-1+5
15 XV 10+5
16 XVI 10+5+1
17 XVII 10+5+1+1
18 XVIII 10+5+1+1+1
19 XIX 10-1+10
20 XX 10+10
21 XXI 10+10+1
22 XXII 10+10+1+1
23 XXIII 10+10+1+1+1
24 XXIV 10+10-1+5
25 XXV 10+10+5
26 XXVI 10+10+5+1
27 XXVII 10+10+5+1+1
28 XXVIII 10+10+5+1+1+1
29 XXIX 10+10-1+10
30 XXX 10+10+10
31 XXXI 10+10+10+1
32 XXXII 10+10+10+1+1
33 XXXIII 10+10+10+1+1+1
34 XXXIV 10+10+10-1+5
35 XXXV 10+10+10+5
36 XXXVI 10+10+10+5+1
37 XXXVII 10+10+10+5+1+1
38 XXXVIII 10+10+10+5+1+1+1
39 XXXIX 10+10+10-1+10
40 XL -10+50
41 XLI -10+50+1
42 XLII -10+50+1+1
43 XLIII -10+50+1+1+1
44 XLIV -10+50-1+5
45 XLV -10+50+5
46 XLVI -10+50+5+1
47 XLVII -10+50+5+1+1
48 XLVIII -10+50+5+1+1+1
49 XLIX -10+50-1+10
50 L 50
51 LI 50+1
52 LII 50+1+1
53 LIII 50+1+1+1
54 LIV 50-1+5
55 LV 50+5
56 LVI 50+5+1
57 LVII 50+5+1+1
58 LVIII 50+5+1+1+1
59 LIX 50-1+10
60 LX 50+10
61 LXI 50+10+1
62 LXII 50+10+1+1
63 LXIII 50+10+1+1+1
64 LXIV 50+10-1+5
65 LXV 50+10+5
66 LXVI 50+10+5+1
67 LXVII 50+10+5+1+1
68 LXVIII 50+10+5+1+1+1
69 LXIX 50+10-1+10
70 LXX 50+10+10
71 LXXI 50+10+10+1
72 LXXII 50+10+10+1+1
73 LXXIII 50+10+10+1+1+1
74 LXXIV 50+10+10-1+5
75 LXXV 50+10+10+5
76 LXXVI 50+10+10+5+1
77 LXXVII 50+10+10+5+1+1
78 LXXVIII 50+10+10+5+1+1+1
79 LXXIX 50+10+10-1+10
80 LXXX 50+10+10+10
81 LXXXI 50+10+10+10+1
82 LXXXII 50+10+10+10+1+1
83 LXXXIII 50+10+10+10+1+1+1
84 LXXXIV 50+10+10+10-1+5
85 LXXXV 50+10+10+10+5
86 LXXXVI 50+10+10+10+5+1
87 LXXXVII 50+10+10+10+5+1+1
88 LXXXVIII 50+10+10+10+5+1+1+1
89 LXXXIX 50+10+10+10-1+10
90 XC 100-10
91 XCI 100-10+1
92 XCII 100-10+1+1
93 XCIII 100-10+1+1+1
94 XCIV 100-10-1+5
95 XCV 100-10+5
96 XCVI 100-10+5+1
97 XCVII 100-10+5+1+1
98 XCVIII 100-10+5+1+1+1
99 XCIX 100-10-1+10
100 C 100
200 CC 100+100
300 CCC 100+100+100
400 CD 500-100
500 D 500
600 DC 500+100
700 DCC 500+100+100
800 DCCC 500+100+100+100
900 CM 1000-100
1000 M 1000
5000 V  
10000 X  
50000 L  
100000 C  
500000 D  
1000000 M  

Przykłady cyfr arabskie na rzymskie:

 • 16 = XVI
 • 24 = XXIV
 • 244 = CCXLIV
 • 883 = DCCCLXXXIII
 • 2023 = MMXXIII

Symbole cyfr rzymskich:

 • I = 1
 • V = 5
 • X = 10
 • L = 50
 • C = 100
 • D = 500
 • M = 1000

Potrzebujesz dodatkowej pomocy zamiana rzymskich na arabskie?

To świetny początek, aby zobaczyć, jak tłumaczyć cyfry rzymskie za pomocą tego kalkulator liczby rzymskie. Czasami jednak do przetłumaczenia cyfry rzymskie i arabskie potrzebny jest tylko wykres z cyframi rzymskimi. Ta tabela zawiera unikalne i dobre wskazówki dotyczące konwersji cyfr rzymskich.

Często zadawane pytania:

Co oznacza IX XII XIV?

Cyfrą rzymską znaczenie IX, XII i XIV jest odpowiednio 9,12 i 14. Możesz również łatwo znaleźć te tłumaczenia za pomocą narzędzia przelicznik liczb rzymskich.

Jaka liczba to XXIX?

Cyfra rzymska XXIX reprezentuje liczbę 29.

Co oznaczają cyfry rzymskie w tatuażach?

Cyfry rzymskie w tatuażach powszechnie używane do przedstawiania ważnej daty w życiu użytkownika. Tatuaże z cyframi rzymskimi mogą stanowić głęboko osobisty atrament, który trwale upamiętnia urodziny, rocznicę lub inną ważną datę.