mg ml çevirme

1 mg = 0.001 mL

mg ml çevirme, söz konusu maddenin yoğunluğuna bağlı olan iki aşamalı bir işlemdir. Dönüşümün yapılabilmesi için maddenin yoğunluğunun mg/ml cinsinden bilinmesi gerekir. Kullanılacak formül şöyledir:

Miligram (mg) / Yoğunluk (mg/ml) = Mililitre (ml)

Örneğin yoğunluğu 0,8 mg/ml olan bir maddeniz varsa ve 500 mg'ı ml'ye dönüştürmek istiyorsanız:

500 mg / 0,8 mg/ml = 625 ml

Yani yoğunluğu 0,8 mg/ml olan bir madde için 500 miligram 625 mililitreye eşittir.